Overslaan en naar de inhoud gaan

Enthousiast kondigt Marginpar de benoeming aan van Jonathan Ralling als nieuwe Group Managing Director. Ralling betreedt het bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in de sierteeltsector met een bewezen staat van dienst op uitvoerend managementniveau. Hij is een innemende, gedreven, analytische leider die naar eigen zeggen 'evenveel van de uitdaging als van het resultaat geniet'.

Opbouwen van leiderschapscapaciteit 

Marginpar komt uit zijn overgangsperiode 2019-2021, na de fusie van Marginpar Nederland, Marginpar Ethiopië en Kariki/Carzan Kenia. In die periode zag Marginpar de lancering van de One World, One Brand and One Aim; de overstap naar een klantgerichte aanpak, en de uitrol van een nieuwe organisatiestructuur. Deze nieuwe functie van Group Managing Director is gericht op het opbouwen van leiderschapscapaciteit voor de groep naarmate ze verder gaat.

Operationele focus

Jonathan Ralling krijgt een operationele focus en zal de co-CEO's van Marginpar (Richard -Kiki- Fernandes en Rob Koning) in staat stellen zich op de strategie en de externe vooruitzichten te concentreren. Jonathan zal de belangrijkste uitdagingen op zich nemen om de groep te helpen aan de marktvraag te voldoen, de nieuwe organisatiestructuur in te voeren, te werken aan de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen en plannen te maken voor duurzame groei. 

Vertrouwd met uitdagingen 

Gezien zijn achtergrond in de sierteelt en tuinbouw, waaronder zijn werk in Zuidelijk Afrika, Kenia, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, is Jonathan zeer vertrouwd met de uitdagingen om aan de marktvraag te voldoen en we verwachten dat hij pragmatische oplossingen zal brengen, manieren om de belangrijkste drijfveren te beïnvloeden en te inspireren met een datagestuurde manier van werken. 
 
Marginpar heet Jonathan van harte welkom in het team. 

Close