Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieu & duurzaamheid 

We zijn trots lid van FSI2025. FSI staat voor Floriculture Sustainability Initiative. Samen willen we bereiken dat 100% van alle bloemen en planten verantwoord geproduceerd worden. Als het gaat om het milieu dan valt er nog veel winst te behalen. Momenteel kijken we goed naar de manier waarop kunstmest en pesticides worden gebruikt. We gaan over naar LED verlichting, waardoor er significant minder energie nodig is voor de productie. We gebruiken zonnepanelen waar mogelijk en letten erop dat de bedrijven het water handig inzetten. Alle neerslag wordt opgevangen en opgeslagen in grote bassins. Maar uiteindelijk willen we méér bereiken, verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is. 

Een video over onze bloemen, over Kaizen, over het empoweren van onze mensen en over onze visie hoe we duurzamer kunnen werken, zowel op het gebied van milieu als op maatschappelijk vlak. Farmmanager Peterson vertelt zijn verhaal over het werken op een van de kwekerijen van Marginpar. 

Deze video is deel één van ons drieluik over Kaizen. 
Bekijk hier de tweede video en hier de derde.

Pluspunten voor de gemeenschap

Als onderneming hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren heeft Marginpar op sociaal gebied al veel geïnvesteerd. We helpen bijvoorbeeld de dorpen in de omgeving van onze bedrijven. We hebben verschillende scholen en extra klaslokalen helpen bouwen. We steunen kinderen om naar de middelbare school te gaan. We ondersteunen mensen met een handicap. We werken samen met de overheid in veiligheidszaken als inbraak en autodiefstal. We voorzien in zeep en andere basisbenodigdheden voor dagverblijven. We proberen de wegen te verbeteren. En als onze medewerkers specifieke verzoeken hebben dan helpen we ze. Praktische ondersteuning, daar draait het om. 

Pluspunten voor de medewerkers

We hebben een Japanse methode van werken geïmplementeerd: Kaizen. Dit managementsysteem juicht toe dat medewerkers participeren en ideeën aandragen voor verbeteringen in de productie en activiteiten. Alle medewerkers, van management tot de mensen in het veld, ontwikkelen een groot gevoel van eigenaarschap in hun werk. Hierdoor heeft de Marginpar Groep een personeelsverloop van slechts 2%, en 50% van de banen wordt vervuld door vrouwen. We weten dat er problemen zijn met schoon drinkwater, dus iedere medewerker mag vijf liter schoon drinkwater meenemen naar huis. Elke dag. We hebben een zuster en medisch team op elke farm. En we verzorgen dagelijks een voedzame maaltijd voor alle medewerkers. 

Resource efficiency

We zijn druk bezig op het gebied van milieuverbeteringen. Door efficiënter om te gaan met grondstoffen, schonere productie, het promoten van biodiversiteit en milieusanering. Kaizen teams meten grondstof gebruik en zoeken continu naar rendementsverbeteringen. De aqua check unit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we het waterniveau in de grond tot 60cm diep kunnen meten. Dit resulteert in een waterbesparing van 25%. Alle farms maken hun eigen compost van bloemresten. Water uit neerslag en overstromingen bewaren we in bassins voor hergebruik. En om het gebruik van pesticiden te reduceren maken we gebruik van 'spot spraying'. Onze medewerkers zijn erin getraind om verschillende types plagen te herkennen, elk type heeft een eigen kleur vlag. Vervolgens zetten ze de juiste kleur vlag neer bij de plaag en de pesticide wordt alleen op die plek toegepast. 

Certificaten

Al onze locaties in Kenia zijn KFC Silver Label en GlobalG.A.P. gecertificeerd. 

De ‘KFC Silver Label’ certificering van Kenya Flower Council staat voor duurzaamheid. Gekeken wordt naar een duurzame, verantwoordelijke en veilige productie van snijbloemen. Er wordt gelet op goede agricultuur, HR management, maatschappelijk ondernemen, bestuur, health & safety, bescherming van natuur en post-harvest management. 

GLOBALG.A.P. is een trademark en pakket normen voor goede agronomische methoden ("good agricultural practices" - G.A.P.) voor veilige, duurzame landbouw wereldwijd. De GLOBALG.A.P. Flowers & Ornamentals Standard omvat: teeltmateriaal, bodem- en substraatbeheer, kunstmestgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, oogst en behandeling na de oogst.

In Ethiopië heeft onze farm een MPS-ABC en MPS-SQ certificaat. De MPS-ABC certificering is een wereldwijde standaard, waarin wordt aangetoond hoe milieuvriendelijk de werkzaamheden zijn. Er zijn drie levels in certificering: MPS-A, MPS-B en MPS-C. MPS-A heeft de hoogste graad in milieuvriendelijkheid. MPS-SQ staat voor ‘Socially Qualified’ en focust op Health & Safety, en goede arbeidsomstandigheden.

Ook onze partnerfarms in Tanzania zijn MPS gecertificeerd met MPS A+, MPS-GAP en MPS-SQ. 
Tsanga Flora in Zimbabwe is ook volledig MPS gecertificeerd. De andere farms in Zimbabwe volgen binnenkort. 

Close