Skip to main content
Limonium Piña Colada
Limonium Piña Colada
Limonium Piña Colada

General information

Product Limonium Piña Colada
VBN-code 112523
Availability Jan-Dec
Colour white/yellow
icon

Size: 60-80

icon

Danziger

icon

Kenya

icon

25 Flowers per bundle

Close