Overslaan en naar de inhoud gaan

Ronald is geboren in Nederland, maar kan zichzelf inmiddels wel een ‘international citizen’ noemen. Na de tropische landbouwschool en een specialisatie in tropische fytopathologie aan de Landbouw universiteit Wageningen, vertrok Ronald naar het Caribisch gebied. Later werkte hij in Latijns Amerika, Zuid-Amerika, en kwam uiteindelijk in Afrika in de bananenhandel terecht. Een jaar geleden sloot hij zich bij Marginpar aan, met als doel de teelt van onze bloemen te verduurzamen.

Meten is weten

Telen begint bij de bodem. Daarom is Ronald’s grootste vraagstuk misschien wel: ‘Wat kunnen we doen om de bodem duurzaam te beheren?’. Ronald: “We willen steeds minder chemicaliën gaan gebruiken, maar toch de bodem beschermen tegen ziektes en plagen, én de bodem zo bewerkbaar en vruchtbaar mogelijk behouden. Neem bijvoorbeeld de kwestie van bemestingsefficiëntie. Voor het telen van zomerbloemen is daar weinig over bekend. Er is voornamelijk onderzoek gedaan voor en door onder andere rozen bedrijven. We moeten dus zelf onderzoeken waar de grenzen liggen voor onze gewassen. Dit doen we in samenwerking met een laboratorium in Kenia.”

Bloemenveld en bodem in Tanzania

Nieuwe regels vóór zijn

Ronald: “Uit de markt komen steeds meer signalen dat de consument minder chemicaliën op zijn product wil. Dat wordt opgepikt door labeling organisaties, waaronder Kenya Flower Council, en EPHEA (Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association). Organisaties zoals de Pest Control Products Board in Kenia maken op basis hiervan een lijst met producten die ze willen verbannen. We wachten niet totdat dit daadwerkelijk gebeurt, maar onderzoeken nu alvast hoe wij biologische bestrijding kunnen toepassen. Dit doen wij in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven. We zien daar nu – al binnen een half jaar – veelbelovende resultaten.”

Compost op bloemenkwekerij in Tanzania

Bokashi vs. Compost

In het afgelopen jaar zijn de farms al overgestapt van Bokashi naar compost, voor het toevoegen aan de bodem. Ronald: “Bokashi wordt – net als compost - gemaakt van groenafval van de kwekerij, maar wordt luchtdicht verpakt. Bij compost wil je juist zo veel mogelijk zuurstof toevoegen. Het grote voordeel van compost is dat het bijna niet fout kan gaan, én dat het de bodemweerbaarheid verbetert. Hierdoor hoef je minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.”

Scouten naar ziekten en plagen; ons nieuwe kwantitatieve scoutbeleid

Van A tot Z

Een tweede belangrijke stap die we dit jaar al genomen hebben is het veranderen van het scoutbeleid. Tegenwoordig wordt elke farm twee keer per week van A tot Z gescout op ziektes en plagen. We hebben een kwantitatief scoresysteem; de observaties worden in nummers weergegeven, i.p.v. de eerdere codering in levels, waarbinnen variatie niet weergegeven kon worden. Nu hebben farm managers en productie managers meer inzicht in hoe het er echt voor staat en kan er ook gerichter behandeld worden waardoor er minder chemicaliën worden gebruikt.

Horizontaal leren, leren van elkaar

Mensenwerk

Ronald werkt graag via horizontal learning; hij introduceert een nieuw systeem eerst op één kwekerij, waarna die kwekerij het overbrengt naar andere kwekerijen. Ronald: “ik probeer iets nieuws niet meteen op alle kwekerijen. Niets is zo demotiverend als steeds van koers wisselen.” Wel moeten systemen echt op maat worden gemaakt per kwekerij. Ronald: “Iedere kwekerij heeft een eigen specifieke benadering nodig door de verschillen in bijvoorbeeld hoogte, pH-waardes en water in de grond. Ik ben begonnen met het schrijven van handleidingen. Hierin leg ik niet alleen uit wat er gedaan moet worden, maar ook waarom. Zo hoop ik mensen te enthousiasmeren om een stap verder te gaan. We hebben nu een scout-, vermeerderings-, teelt- en composthandleiding. In de bijlage moet kwekerij-specifieke informatie komen te staan.”

Waterlagune bij bloemenkwekerij in Kenia

Een vooruitblik

Ronald: “Komend jaar gaan we inzetten op biologische bestrijding, duurzaam beheer van de bodem, en meer data verzamelen omtrent productie. Daarnaast hebben we een vijfjaren plan gemaakt voor agronomie. We willen elk jaar afbouwen in chemische middelen en watergebruik. De waterbeschikbaarheid wordt minder, en dus moeten we efficiënter water gaan geven. Zo moeten we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen bedden worden geïrrigeerd als er geen planten staan, of dat er meststoffen met water toegediend worden op een moment dat het regent. We willen strategischer omgaan met water, maar hoe we dit precies gaan doen weten we nog niet.”

Genoeg om te onderzoeken dus. We kijken uit naar alle innoverende ontwikkelingen binnen de agronomie (en zeker ook ESG!) en houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Close