Overslaan en naar de inhoud gaan

Maar wat is ESG precies? Het staat voor 'Environment', 'Social', en 'Governance'. Gebieden van belang, buiten ons eigen voordeel. Marginpar is een koploper als het gaat om ESG, en het is onderdeel geworden van het dagelijkse werk. ESG-comités op elke kwekerij richten zich op dagelijkse verbeteringen in onderwerpen als waterkwaliteit, veiligheid, afvalbeheer, compostering en het welzijn van de gemeenschap. Steve en de teams op de boerderijen werken ook nauw samen met Productie Innovatie Consultant Sebastian Chambers, die zich richt op grote innovatieprojecten binnen Marginpar.

Steve Muchangi

Een goed ESG-beheer levert een bedrijf misschien niet onmiddellijk winst op, omdat het veel investeringen vergt.

Bij Marginpar geloven we dat het niet alleen om het geld gaat. Het juiste doen - zorg dragen voor de mensen en het milieu om ons heen - gaat ons als vanzelf.

Steve: "Kortom, als we het over milieu hebben, hebben we het over de planeet en over het nemen van stappen in al onze processen om de zorg voor het milieu te verbeteren. Het sociale deel heeft alles te maken met mensen, zowel intern als extern. Dit betekent dat we zorgen voor onze medewerkers, dat we ervoor zorgen dat ze een goede werkomgeving hebben en dat we waar mogelijk ook proberen hun leven thuis te verbeteren. Externe belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers en buren. Tot slot gaat governance over het hebben van het juiste beleid, certificeringen en vergunningen."

Value adder in a field of Aster Dark Milka

Meer dan naleving

Onze governance-mantra is "verder gaan dan naleving". Steve: "Wij kijken niet alleen naar wat we volgens overheidsvoorschriften en -normen moeten doen, maar doen wat wij denken dat goed is. Waarom? Omdat we geven om zowel mensen als de wereld waarin we leven, we weten dat dat het juiste is om te doen. Natuurlijk hebben we alle nodige overheidscertificaten en vergunningen. De overheid doet een paar audits per jaar, die eigenlijk heel welkom zijn omdat ze een mooie bevestiging zijn van dat we de goede kant op gaan."

Water lagoon in Kenya

We zorgen er ook voor dat we voorop blijven lopen en vooruitkijken naar alles wat in de nabije toekomst waarschijnlijk een vereiste zal worden. Steve: "Op dit moment is het meten van onze CO2-voetafdruk bijvoorbeeld nog niet verplicht, maar we hebben samen met belanghebbenden (waaronder FSI) een CO2-calculator ontwikkeld: een hulpmiddel op maat om de CO2-uitstoot te meten. De visie van FSI is dat al hun leden vanaf 2025 in staat moeten zijn om hun voetafdruk te meten en dankzij onze vroege start zullen we de tijd ver vooruit zijn."

Energy saving lights in Ethiopia

De komende 5-10 jaar

Over de toekomst gesproken: Steve bespreekt ook enkele verwachte ontwikkelingen op het gebied van ESG in de komende 5-10 jaar. Steve: "Wij verwachten heel wat ontwikkelingen. Het milieu zal een prominente plaats innemen in onze strategieën en processen. Wij geloven dat hoe duurzamer we zijn en betere resultaten creëren, hoe meer we kunnen investeren in ESG-projecten. Het is een voortdurende cyclus. Wij streven er bijvoorbeeld naar om in de komende 5 jaar 40% van onze elektriciteitsbehoefte op te wekken uit groene energie. Plus de Marginpar Foundation gaat enorm helpen bij de sociale ontwikkeling op en rond onze kwekerijen en we blijven de regelgeving van de overheid voor en blijven aan de top." De Marginpar Foundation gaat in 2022 van start en dat betekent dat we nog beter kunnen participeren en investeren in lokale projecten dan we al deden. Er is nog veel te ontdekken op onze reis naar een betere wereld.

Close