Overslaan en naar de inhoud gaan

We zijn trots te kunnen meedelen dat Tsanga Flora, een van onze partnerkwekerijen in Zimbabwe, al haar MPS certificaten heeft behaald. Vanaf juni 2022 zijn ze in het bezit van MPS-C, MPS SQ en MPS GAP*. Met deze certificaten sluit Tsanga Flora nu aan bij het FSI 2025 pakket, en brengt daarmee Marginpar dichter bij haar doel van 100% duurzame productie van haar bloemen.

De bloemenkwekerij Tsanga Flora beslaat 18 hectare bebouwd gebied en heeft twee productie-locaties; in Toutbeck en Juliasdale, aan de uitlopers van Mount Nyangani in Zimbabwe. De kwekerij is gespecialiseerd in de teelt van Astrantia Roma®, Astrantia Star® of Flame en verschillende Eryngium Questar® variëteiten, en heeft een team van ongeveer 350 mensen.

Astrantia Star of Flame®

Directeur Rob Lindsay bezocht Nederland om het certificaat in ontvangst te nemen. Rob: "Dit is teamwork op zijn best; we hebben dit bereikt door samen te werken. We hadden ook het geluk hulp te krijgen van ons team op onze tweede kwekerij, Claremont. Zij hadden al vijf jaar ervaring met de SQ certificering, voor het verbouwen van groenten voor de Britse markt." Claremont zal in de nabije toekomst ook bloemen voor Marginpar gaan produceren. Je kunt erover lezen in Rob's Recipe.

De inzet, en vooral de snelheid, waarmee Tsanga Flora zijn auditproces doorliep viel MPS op. Arthij van der Veer, Area Manager bij MPS: "De aanvraag voor MPS ABC werd ingediend in januari 2020, en de aanvraag voor MPS SQ en MPS GAP volgde in november 2021. De audit vond plaats in mei 2022, waarna het nog maar een maand duurde voor de SQ en GAP certificering werden toegekend. Dat getuigt echt van inzet".

* Het MPS-ABC certificaat is een unieke wereldstandaard en werkt als een maatstaf om aan te tonen hoe milieuvriendelijk onze activiteiten zijn. Er zijn drie verschillende niveaus, MPS-A, MPS-B en MPS-C. 
* MPS-SQ staat voor 'Socially Qualified' en richt zich op gezondheid en veiligheid, en goede arbeidsomstandigheden.
* MPS GAP is een reeks normen voor goede landbouwpraktijken voor veilige, duurzame landbouw. De norm heeft betrekking op: teeltmateriaal, bodem- en substraatbeheer, gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, oogst en behandeling na de oogst.

Close