Overslaan en naar de inhoud gaan
W

e beseffen ten volle dat het de mensen zijn die Marginpar succesvol maken. Daarom zeggen we: 'wij helpen mensen ontwikkelen, onze mensen kweken unieke bloemen'. Als we onze mensen kunnen bieden wat ze nodig hebben om te groeien, dat wil zeggen: vaardigheden, kennis, een veilige en ondersteunende werkomgeving en begeleiding, dan zien we een sterke ontwikkeling als een resultaat. Zowel voor de mensen en de teams waarin ze werken, als voor het bedrijf zelf.

Onze mensen verenigen in effectieve teams

Grootse dingen worden nooit door één persoon bereikt; ze worden altijd bereikt door teams van mensen die collectieve doelen nastreven en gezamenlijk verantwoordelijkheid delen over hoe ze daar moeten komen. Deze samenwerking vergt doordachte leiding die gegeven wordt via 'dienend leiderschap'; een leiderschapsstijl waarbij men de twee kwaliteiten van richting geven en dienstbaarheid in evenwicht brengt om teams te ondersteunen bij het presteren. Een andere vitale vaardigheid die we onze mensen trainen toe te passen is die van het creëren van collectieve focus; het verbinden van alle individuele ideeën en meningen tot één gedeelde visie over hoe je als team aan iets kunt werken. Daarnaast streven we ernaar op een waarderende manier te communiceren om introverte en extraverte persoonlijkheden in staat te stellen evenveel inbreng te leveren. Zo proberen we de diversiteit van persoonlijkheden, hun ideeën en standpunten samen te brengen en tot een gezamenlijke stem te versmeden. Richard (Kiki) Fernandes, CEO van de Marginpar Groep, legt uit: 'Kijk, de meeste mensen komen om een goede dag eerlijk werk te doen. Dienend Leiderschap, waarderend communiceren, zijn manieren om respect te tonen voor de bijdrage die mensen brengen. Dit is zo belangrijk omdat het leidt tot het ontsluiten van het verborgen potentieel dat in ieder van ons schuilt. Dankzij deze houding kunnen mensen groeien."

Elke stap in het proces verbeteren

Onder deze leiderschaps- en interactievaardigheden legden we de afgelopen 10 jaar een basis van Kaizen (Japans voor 'Verandering voor Beter'). Met 'Hamuka', zoals we Kaizen noemen, standaardiseerden we onze werkprocessen. Dit heeft een grote invloed gehad op onze organisatie en is nu volledig ingeburgerd in de manier van leven van veel van onze medewerkers. Hamuka geeft duidelijkheid en uniformiteit aan de werkprocessen en moedigt de mensen aan hun ideeën in te zetten om deze processen voortdurend te verbeteren. Kiki: 'Dat betekent dat we onze mensen erbij betrekken om de processtroom van begin tot eind te begrijpen en te leren hoe ze met data moeten praten. En we stellen de teams in staat om niet alleen telkens het juiste proces uit te voeren, maar ook voortdurend na te gaan hoe ze die kunnen verbeteren. Het uitgangspunt is om elke stap van het proces op de juiste manier uit te rollen, om voor elke fase een checklist te hebben, van begin tot eind. Deze teams drijven voortdurende verbetering aan en verbeteren daardoor het eindresultaat. Ze begrijpen elk detail van elke stap in het proces en zien het best wat er verbeterd moet worden.

Het veranderde de manier waarop we werken

De invoering van Hamuka veranderde de manier waarop we werken. We zagen dat mensen gelukkiger werden en meer vertrouwen in hun werk kregen. Hun ideeën worden gewaardeerd, ze nemen meer verantwoordelijkheid. Zo was een vernieuwing die value adder Teresa bedacht extra ondersteuning voor de Hypericum gewassen. Ze bedacht een nieuw ondersteuningssysteem, testte het met haar team en zag het aantal afwijzingen aanzienlijk dalen. De verbetering van het steunsysteem wordt nu op alle kwekerijen gebruikt. En wat gebeurde er met Teresa? Ze ging over naar een nieuwe functie en is nu Assistent Productie Manager. Kiki: 'Veel van onze medewerkers, of value adders zoals we ze noemen, zijn gegroeid dankzij deze manier van werken. Ze begonnen als ongeschoolde arbeiders, en zijn nu onze managers. Neem bijvoorbeeld Miriam. Ze begon als junior manager en leidt nu onze Thika kwekerij. Hetzelfde geldt voor Hamuka coördinator, Adan. Hoewel hij niet naar de middelbare school kon, is hij van een bewaker in zijn functie gegroeid en is hij een uitstekende Hamuka coördinator geworden.

Miriam Kimani

Het vermenigvuldigingseffect

Als gevolg hebben we een zeer laag personeelsverloop van minder dan 2%. Het tonen van respect, vriendelijkheid en solidariteit waarin ieders inbreng gewaardeerd wordt, draagt daar in grote mate aan bij. Geen enkel idee is een slecht idee, en we moedigen onze mensen aan om de bedrijfsladder te beklimmen. Van bloemenoogster tot manager van een kwekerij: als je het potentieel van mensen vrijmaakt, zijn grootse dingen mogelijk. Dit effect is niet onopgemerkt gebleven, en overschrijdt zelfs de internationale grenzen. Onlangs ging Marginpar Ethiopië van start met Hamuka en binnenkort volgen onze partnerkwekerijen in Tanzania. Ongetwijfeld zullen Dienend Leiderschap en de interactievaardigheden die we nu leren volgen. Kiki: 'Het gaat ons erom een betere plek te creëren voor de mensen in de wereld waarin we leven. Het mooie is dat onze Marginpar cultuur een rimpelingseffect heeft in ieders familie, het werkt als een vermenigvuldiger. Iedereen nam de filosofie mee naar huis en leert hun kinderen de goede praktijken. Het effect is enorm want tot zes (en in sommige gevallen nog meer) mensen profiteren van, of worden gesteund door, een enkele persoon op het werk.

Close