Overslaan en naar de inhoud gaan
D

uurzaamheid is een reis waar geen einde aan komt. Een reis die we maar al te graag ondernemen, want het is onze plicht om dat te doen. Het is geen gemakkelijke; het vraagt veel aandacht, en het kost tijd. Maar het maakt ons enthousiast: om te blijven zoeken naar innovaties, om de curve voor te blijven en om verder te gaan dan de naleving. Door innovaties kunnen we grote stappen zetten, stappen om de wereld te verbeteren.

Onze mensen staan op nummer 1

Uiteindelijk zijn het de mensen die een bedrijf succesvol maken. Zij zijn nummer één. We hebben bijna 4.000 mensen in dienst, 5.000 als je onze partnerkwekerijen meetelt. We waarderen, respecteren en bekrachtigen hen. In praktische termen houdt dat bijvoorbeeld in dat iedereen op de boerderijen een goede maaltijd krijgt, verstrekt in onze kantines, gekookt door onze eigen mensen, met groenten die op onze kwekerijen verbouwd worden. We willen er zeker van zijn dat onze mensen, die meestal op het platteland wonen, goed gevoed zijn en gezond blijven. Elke kwekerij heeft ook een medische kliniek, die niet alleen medische zorg verleent als dat nodig is, maar ook veel gezondheidsvoorlichting geeft.

A fresh meal from the canteen

Maar het houdt niet op bij de kwekerijen. Je hebt een verantwoordelijkheid tegenover de landen en de omgeving waarin je werkt. Gemeenschappen om ons heen zijn verweven met ons bedrijf. CEO Richard (Kiki) Fernandes: 'We hebben de verantwoordelijkheid om een betere wereld voor de mensen te creëren, dus er is geen betere plaats om te beginnen dan op onze kwekerijen en in de gemeenschappen om ons heen. ESG (wat staat voor Environment, Social, and Governance) is in onze organisatie verankerd en wordt door iedereen, overal en elke dag in praktijk gebracht. Het is een deel van onze cultuur geworden, een natuurlijke manier van denken. Wat we nu zien gebeuren is dat iedereen zijn of haar eigen kleine bijdrage levert om de wereld een beetje beter te maken. Kleine stapjes, die echt meetellen als je ze elke dag doet. En als je die manier van denken meeneemt naar de gemeenschappen, begint het daar ook te gebeuren. Naast de kleine stappen denkt ons innovatieteam ook aan de grote, de meer ingewikkelde of duurdere, zoals zonnepanelen en LED verlichting. Maar we stoppen niet bij de poort van de kwekerij. We steunen de gemeenschappen om ons heen door extra klaslokalen voor scholen te bouwen, wegen en infrastructuur te verbeteren en gemeenschapsprojecten te steunen met geld, materiaal en mensen. We hebben geen moeite vrijwilligers te vinden, onze 'value adders' helpen de gemeenschappen graag. Stel je voor dat je een klaslokaal voor je eigen kinderen bouwt, samen met je collega's en andere ouders.'

School in Kenya

Het juiste doen via ESG

Zoals we hierboven al zeiden, is ESG in onze organisatie verankerd. Maar wat is ESG precies? Het staat voor Milieu, Sociaal, en Governance (bestuur). Gebieden die van belang zijn, buiten ons eigen voordeel. Marginpar is een koploper als het om ESG gaat, want het is een deel van het dagelijkse werk geworden. ESG comités op elke kwekerij richten zich op dagelijkse verbeteringen in waterkwaliteit, veiligheid, afvalbeheer, compostering, en welzijn van de gemeenschap. Een goed beheer van ESG levert een bedrijf misschien niet onmiddellijk winst op, want het vergt veel investeringen. Bij Marginpar geloven we dat het niet alleen om het geld gaat. Het juiste doen - zorg dragen voor de mensen en het milieu om ons heen - komt van nature. ESG Officer Steve Muchangi: 'In het kort, als we het over milieu hebben, hebben we het over de planeet en over het nemen van maatregelen in al onze processen om de zorg voor het milieu te verbeteren. Het sociale deel heeft alles te maken met mensen, zowel intern als extern. Dat betekent dat we voor onze werknemers zorgen, we zorgen dat ze een goede werkomgeving hebben en proberen waar mogelijk ook hun thuisleven te verbeteren. Externe belanghebbenden omvatten bijvoorbeeld leveranciers en buren. Tenslotte gaat governance over het naleven van de regels en richtlijnen van de overheid. Dat betekent dat we de juiste certificeringen en vergunningen moeten hebben.'

Grote innovaties

Steve en de teams op de kwekerijen werken nauw samen met Production Innovation Consultant Sebastian Chambers, die zich concentreert op grote innovatieprojecten in het bedrijf. Nieuwe waterreservoirs, irrigatiesystemen, infrastructuur, energiebesparing en -opwekking, zonne-energie, biologisch afbreekbare hoezen... 'het praktische werk'. Sebastian: 'Duurzaamheid is voor iedereen belangrijk. We moeten de wereld als een betere plaats achterlaten dan waar we begonnen zijn. Naast deze intrinsieke motivatie om het beter te doen, verwachten we dat de markt in de nabije toekomst meer duurzame praktijken zal eisen. We vinken al heel wat vakjes aan, maar er zijn altijd manieren om de duurzaamheid op lange termijn van bijvoorbeeld water, energie en plaagbestrijding te verbeteren. Wat het energieverbruik betreft, zoeken we naar manieren om het verbruik te verminderen en zelf energie op te wekken. Zonne-energie is vooral nuttig voor het pompen en koelen, omdat dit vooral overdag gebeurt, als de zon schijnt. Op dit moment zijn veel kwekerijen voor irrigatie afhankelijk van boorgaten. Dat willen we verminderen. Om de energie te besparen die nu gebruikt wordt om dit water uit de grond te pompen, moeten we meer regenwater opvangen en verzamelen. Dit is ook een goede praktijk voor de aarde in het algemeen, want het kan overstromingen voorkomen en minder druk uitoefenen op de waterhoudende grondlagen. We slaan het water op in lagunes, zodat we de stroom van de rivieren niet hinderen.'

Water besparen met 40%

We zoeken ook naar manieren om het waterverbruik te verminderen. Een mooi voorbeeld is het gebruik van Aqua Checks; een sonde gaat ongeveer 40 cm diep in de grond en meet hoe diep het irrigatiewater gaat. We ontdekten welke gewassen ondiep wortelen en welke ver naar beneden. Elk irrigatiesysteem is nu afgestemd op de specifieke behoeften van elk gewas. Zo kunnen we het water daar houden waar de wortels zitten en weten we wanneer we moeten stoppen met water geven. Dit heeft aangetoond ongeveer 40% water te besparen. Waterbesparing bespaart ook op kunstmest, omdat die dezelfde weg aflegt als water en nu stopt aan het eind van de wortelzone, in plaats van dieper de grond in te gaan waar het geen effect heeft. Daardoor gebruiken we ons water veel efficiënter dan vroeger en gebruiken we ook minder kunstmest.

Onze koolstofvoetafdruk verkleinen

Marginpar is lid van FSI2025. FSI staat voor Floriculture Sustainability Initiative, een initiatief dat is opgezet om duurzamere oplossingen te vinden voor boeren, het milieu, en voor de toekomst van de sector. Een van hun belangrijkste doelstellingen is de vermindering van de koolstofvoetafdruk voor geselecteerde producten tegen 2025. FSI ontwikkelt en test, samen met Marginpar en andere belanghebbenden, een instrument om onze koolstofvoetafdruk te berekenen en te verkleinen. Leden kunnen het hulpmiddel gebruiken om hun eigen koolstofvoetafdruk te berekenen en een koolstofverminderingsdoelstelling voor geselecteerde producten vast te stellen.

Plaagbestrijding door drones

We zijn bezorgd over het behoud van ecosystemen en zoeken naar manieren om ons gebruik van pesticiden te verminderen. Sebastian: "We kunnen 'spot sprayen', wat betekent dat we alleen de specifieke plekken bespuiten die werkelijk door een plaag aangetast zijn, zo klein als 1 m2. We gebruiken ook plaag-specifieke en biologische producten en insecten als natuurlijke vijanden van bepaalde plagen. Bovendien proberen we iets nieuws uit: een drone die ongedierte detecteert en identificeert en slecht ongedierte doodt zonder chemicaliën. Onschadelijke insecten worden met rust gelaten. Die hebben we nodig, om bijvoorbeeld de Hypericum te bestuiven.'

Verder dan naleving

Onze bestuurs-mantra is 'verder gaan dan naleving'. Steve: 'We kijken niet alleen naar wat we volgens de regels en normen van de overheid moeten doen, maar 'doen wat we voelen dat juist is'. Waarom? Omdat we geven om zowel de mensen als de wereld waarin we leven, weten we dat dit het juiste is om te doen. Natuurlijk hebben we wel alle nodige overheidscertificaten en vergunningen. De overheid doet een paar audits per jaar, die eigenlijk heel welkom zijn omdat ze een mooie bevestiging zijn dat we de goede kant op gaan. We zorgen er ook voor dat we voorop blijven lopen en vooruitkijken naar alles wat in de nabije toekomst waarschijnlijk een vereiste zal worden. Steve: 'Op dit moment is het meten van onze koolstofvoetafdruk bijvoorbeeld niet verplicht, maar we zijn met belanghebbenden (waaronder FSI) gaan samenwerken om een koolstofcalculator te ontwikkelen: een op maat gemaakt meetinstrument voor koolstof. De visie van FSI is dat al hun leden tegen het jaar 2025 in staat moeten zijn hun voetafdruk te meten en dankzij onze vroege start zullen we de tijd ver vooruit zijn.'

De komende 5-10 jaar

Over de toekomst gesproken, Steve vertelt ons ook over enkele verwachte ontwikkelingen op het gebied van ESG in de komende 5-10 jaar. Steve: 'We verwachten nogal wat ontwikkeling op het gebied van ESG. Het milieu zal een prominente plaats innemen in onze strategieën en processen. We geloven dat hoe duurzamer we zijn, en betere resultaten creëren, hoe meer we in ESG projecten kunnen investeren. Het is een voortdurende cyclus. We streven er bijvoorbeeld naar om in de komende 5 jaar 40% van onze elektriciteitsbehoefte uit groene energie te halen. Plus, de Marginpar Stichting gaat enorm helpen bij de sociale ontwikkeling op en rond onze kwekerijen en we blijven de overheidsvoorschriften voor en blijven aan de top. Er is nog veel te ontdekken op onze reis naar een betere wereld.'

Close